Skip to main content

b4787a4a5d6711adf08fa27fc1cba139_xl

Data
02-11-2016 Reunión X.D. para aprobar o calendario Asamblea.

Elección premios X.D.

03-11-2016 Apertura prazo de presentación de propostas a incluir na Orde do día da Asamblea.
05-12-2016 Fin de prazo de presentación de propostas a incluir na Orde do Día da Asamblea
12-12-2016 – C.D. para a elaboración do informe previo á aprobación do orzamento

– X.D. para elaboración da Orde do Día definitiva da Asamblea

19-12-2016 Convocatoria de Asamblea Xeral da F.G.P.
14-01-2017

 

Asamblea Xeral Ordinaria da F.G.P.

Gala do Piragüismo Galego